Ustawienia

Profil

Pozwala na tworzenie profili użytkownika. Bazy są całkowicie od siebie niezależne.
Domyślnie program używa jednego profilu o nazwie “Domyślny”
Funkcja dostępna tylko dla wersji Premium.

Baza

Kopia zapasowa:
Tworzy kopie zapasową obecnego profilu.

Ustaw hasło:
Szyfruje bazę danych ustalonym przez użytkownika kluczem.

Kasuj wszystkie transakcje:
Usuwa wszystkie transakcje z widoku “Transakcje” dla obecnie używanego profilu.

 

 

Raporty

Nazwa:
Umożliwia podanie danych do raportu na przykład własnych danych osobowych, nazwy firmy lub innych informacji.

Stopka raportów:
Dodatkowy tekst widoczny w stopce wygenerowanego raportu.

Import poprzez API

Bitraport umożliwia import danych głównie poprzez API lub tam, gdzie to możliwe również z pliku wygenerowanego przez giełdę.

Wybierz w menu w oknie głównym programu opcję “Ustawienia“, a następnie zakładkę “Klucze API
W polach Klucz jawny oraz Klucz tajny(API key, Secret Key) podaj swoje klucz wygenerowany przez giełdę.

Uwaga!

Program pozwala na dodanie więcej, niż jednej pary kluczy API dla tej samej giełdy, w tym celu wybierz z dolnego paska narzędzi w tym samym oknie symbol “+” i podaj unikalny symbol o dowolnym własnym oznaczeniu (sufix)

Aplikacja od tej pory przy pobieraniu danych z giełdy pobierze dane dla obu par kluczy (np. różne konta).

Więcej informacji jak wygenerować klucze API dla giełd znajdziesz tutaj:

API-Ustawienia-Bitraport-podatki-kryptowaluty

 

Import z pliku:

Funkcja pozwala na import transakcji z wyeksportowanego wcześniej z giełdy pliku (przeważnie pliki CSV, XLSX)

 

 

Tagi ,

Poprzedni wpis

Transakcje

Następny wpis

Raporty