FTX

 Import z API FTX.com

1. Zaloguj się do konta i przejdź do “profile“: https://ftx.com/profile

2. Przejdź do sekcji API Keys

3. Naciśnij CREATE READ-ONLY API KEY

Poprzedni wpis

Binance

Następny wpis

Kanga